ΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

PANTHER POWER PLUS

 • 40-50 Σημεία κλειδώματος

 • 3πλή θωράκιση συνολικού πάχους 10cm

 • 1 Κλειδαριά MOTTURA 3D KEY

 • 3 Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες

 • 2πλή μόνωση Πετροβάμβακα

 • 8 Τριπλοί Εμπλοκέ εκτροπείς

 • Μερικό άνοιγμα μασίφ

 • Σύρτης νυκτός

 • Αφαλός διπλής ενέργειας μη αντιγράψιμος

 • Λάστιχο υψηλής πυκνότητας και πρόσφυσης

 • Πόμολα πολυτελείας

 • Ματάκι

 • Ρυθμιζόμενος Ανεμοφράκτης

                                                             

                                                              MOTTURA 3D KEY

 • Εξάγωνος κωδικός
 • Διπλή δεσμοδρομική πίστα
 • 3 κωδικοποιημένες επιφάνειες
 • Προστατευμένη, ελεγχόμενη και πιστοποιημένη αντιγραφή κλειδιού μόνο από το εργοστάσιο της Mottura
 • Δυνατότητα αλλαγής κωδικού σε περίπτωση απώλειας ή βανδαλισμού, χωρίς την ανάγκη αλλαγής ολόκληρης της κλειδαριάς. (πλεονέκτημα έναντι της Omega Plus)
 • Μη αντιγράψιμη
 • Ελεγμένη σε 1.000.000 ανοίγματα

PANTHER

 • 25 Σημεία κλειδώματος

 • 3πλή θωράκιση συνολικού πάχους 10cm

 • 1 Κλειδαριές

 • 3 Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες

 • 2πλή μόνωση Πετροβάμβακα

 • 12 Εμπλοκέ εκτροπείς

 • Μερικό άνοιγμα μασίφ

 • Σύρτης νυκτός

 • Αφαλός διπλής ενέργειας μη αντιγράψιμος

 • Λάστιχο υψηλής πυκνότητας και πρόσφυσης

 • Πόμολα πολυτελείας

 • Ματάκι

 • Ρυθμιζόμενος Ανεμοφράκτης

DRAGON

 • 36 Σημεία κλειδώματος

 • 3πλή θωράκιση συνολικού πάχους 12cm

 • 3 Κλειδαριές

 • 3 Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες

 • 2πλή μόνωση Πετροβάμβακα

 • 6 Εμπλοκέ εκτροπείς

 • Μερικό άνοιγμα μασίφ

 • Σύρτης νυκτός

 • Αφαλός διπλής ενέργειας μη αντιγράψιμος

 • Λάστιχο υψηλής πυκνότητας και πρόσφυσης

 • Πόμολα πολυτελείας

 • Ματάκι

 • Ρυθμιζόμενος Ανεμοφράκτης

MultiFORTY

 • 40 Σημεία κλειδώματος

 • 3πλή θωράκιση

 • 2 Κλειδαριές

 • 3 Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες

 • 2πλή μόνωση Πετροβάμβακα

 • 20 Εμπλοκέ εκτροπείς

 • Μερικό άνοιγμα μασίφ

 • Σύρτης νυκτός

 • Λάστιχο υψηλής πυκνότητας και πρόσφυσης

 • Πόμολα πολυτελείας

 • Ματάκι

 • Ρυθμιζόμενος Ανεμοφράκτης

 • 20 Λοξοί Εμπλοκέ εκτροπείς

MAMMOUTH

 • 80Σημεία κλειδώματος

 • 3πλή θωράκιση 2 επιπέδων

 • 3 Κλειδαριές

 • 4 Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες

 • 2πλή μόνωση Πετροβάμβακα

 • 40 Εμπλοκέ εκτροπείς

 • Μερικό άνοιγμα μασίφ

 • Σύρτης νυκτός

 • Λάστιχο υψηλής πυκνότητας και πρόσφυσης

 • Πόμολα πολυτελείας

 • Ματάκι

 • Ρυθμιζόμενος Ανεμοφράκτης

EnglishGreekItalian